Bina/Tesis Girişleri ve Bina/Tesis İçerisinde Kişisel Veri İşleme Etkinlikleri
SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. (“Şirket” veya “SİMETRİK
EĞİTİM”) tarafından güvenliğin sağlanması ve işleyişin sürdürülebilmesi amacıyla, şirketin
ve tesisin (iç ve dış) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, misafir giriş çıkışları
takibe alınmaktadır. İş bu takip ile; Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun kişisel veri
işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve bina içerisinde kamera ile izleme sistemi
vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları, güvenilirliğini sağlamak, hizmet kalitesini
arttırmak, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla alınmakta ve bu
amaçla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda SİMETRİK
EĞİTİM çalışanının erişimi bulunmakta ve gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini
koruyacağını beyan etmektedir.
Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir.
KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen
kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile,
kanuna ve amacına uygun bir şekilde ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili
Mevzuatı hukuki sebebiyle, misafir giriş çıkış işlemlerinde kişisel veriler işlenmektedir. Hiçbir
şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, (tuvaletler gibi) güvenlik amaçları aşılmamakta, İşbu
veri işlemelerinde, ilgililer, veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından KVK
Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince aydınlatılmaktadır.
KVK Kanunu’nun 12. maddesi gereğince kamera ile izleme faaliyetleri ile ilgili elde edilen
kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli her tür idari ve teknik tedbirler alınmakta,
kanunlara göre belirlenmiş ve amacını aşmayacak süre kadar saklanmaktadır. Bu kayıtlara
erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan şirket çalışanınca
yapılmakta, ilgili veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
SİMETRİK EĞİTİM olarak, misafir olarak Kurumumuzun binalarına gelen kişilerin isim ve
soyadları gerek güvenlik gerekse Kurumumuzun politikasının ve işleyişinin gereği
kaydedilebilmekte olup, ilgili bilgiler elde edilirken kişisel veriler Kanun’a uygun olarak
korunup işlenmekte, Kurumumuz nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine
açılan yazılar aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri Kanun kapsamında
aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen kişisel veriler;
yalnızca bu amaçla işlenmekte ya da fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

×

Merhaba

İnsan Kaynaklarımız ile whatsapp bağlantısı kurmak için üzerine tıklayınız ve ya bize info@bilgecocukakademisi.com adresinden eposta ile ulaşabilirsiniz.

× Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?