SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ

POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ KAPSAMI

 SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. Bilgi Güvenliği; SİMETRİK
EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. ’un itibarının, güvenilirliğinin, bilgi
varlıklarının korunması, iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi
amacıyla Bilgi Sistemlerinin devamlılığını sağlamayı, çalışanların bilinç farkındalık ve
güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini arttırmayı, üçüncü taraflarla yapılan
uygunluğun sağlanmasını ve güncel teknik güvenlik kontrollerinin aktif olarak
uygulanmasını hedeflemektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİMİZ;
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin, ISO 27001 standardının gerekliliklerini yerine
getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini
sağlamak,
 Okulumuzun Vizyon ve Misyonuna yönelik hareket etmeyi
 İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltmak ve iş sürekliliğini
sağlamak,
 SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. itibarını bilgi güvenliği temelli
olumsuz etkilerinden korumak ve geliştirmek,
 Yasal gerekliliklere, müşteri gerekliliklerine, operasyonel ve sözleşme şartlarına tam
uyum sağlayarak, fiziksel ve elektronik ortamda saklanan tüm bilginin gizlilik, bütünlük
ve erişilebilirliğini sağlamak
 Bilgi Güvenliği risklerini en aza indirgemek için kullanıcıların ve çalışanların bilgi
güvenliği ile ilgili farkındalığını arttırmak, sorumluluklarının bilincine varmalarını
sağlamak,
 Hizmet verilen elektronik altyapının güvenlik gereksinimlerini belirlemek,
değerlendirmek, teknolojik gelişmeleri takip ederek geliştirmek ve hizmet sürekliliğini
sağlamak,
 SİMETRİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ. dışından sisteme erişimin
sağlanmaması için kabul edilebilir güvenlik seviyesini sağlamak,
 Personellerimizin, velilerin, çocukların ve tedarikçilerin bilgi güvenliği gereksinimlerini
tanımlamak ve bilgi güvenliği yönetim sistemine uymalarını sağlamak,
 Hizmetlerimiz ile ilgili çalıştığımız kişiler ya da okul işleyişi gereği edinilen bilgiler gibi
kritik verilerin gizliliğini korumak,
 Bilgi Güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmek ve anında müdahale
etmek yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte
entegre olarak yönetmektir.

×

Merhaba

İnsan Kaynaklarımız ile whatsapp bağlantısı kurmak için üzerine tıklayınız ve ya bize info@bilgecocukakademisi.com adresinden eposta ile ulaşabilirsiniz.

× Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?